KOLPING to międzynarodowa organizacja, którą łączy postać jej założyciela i patrona bł. ks. Adolpha Kolpinga oraz głoszona przez niego idea niesienia pomocy potrzebującym. Organizacja powstała 170 lat temu, a dziś ogarnia ponad 60 krajów i gromadzi blisko 400 tysięcy zaangażowanych osób na całym świecie.

W Polsce jesteśmy obecni już od 30 lat, aktywnie działając na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia – bezrobotnych, dzieci, młodzieży i seniorów.

Od wielu lat pomagamy nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Działamy w ścisłej współpracy z naszymi kolpingowskimi organizacjami partnerskimi. W przeszłości realizowaliśmy projekty również z Dziełem Kolpinga na Ukrainie. Były to głównie inicjatywy wzmacniające organizacje pozarządowe i Uniwersytety Trzeciego Wieku jako partnera ukraińskiego dialogu społecznego z władzami lokalnymi.

Członków Kolpinga na Ukrainie poznaliśmy jako solidnych i rzetelnych partnerów, działających na rzecz swojego społeczeństwa z pełnym zaangażowaniem i determinacją. Dziś kolejny raz upewniliśmy się jak wspaniali to ludzie. Mimo oferowanego im wsparcia w opuszczeniu okupowanej Ukrainy, członkowie Kolpinga postanowili pozostać w kraju, by nieść pomoc ofiarom wojny. Musimy ich wesprzeć w działaniach, bo potrzeby są ogromne.

.